خانه برچسب ها جفت یابی

برچسب: جفت یابی

پرنده بهشتی آبی

پرندگان بهشتی آبی ماده،تک تک پرهای نر را برای انتخاب جفتشان بررسی میکنند!

پرنده بهشتی شاه مرغ بعد از قصیدن در مرحله بعد باید نوکش را هم به سر پرنده ماده بزند. پرنده بهشتی با شکوه برای جلب توجه ماده هنگام رقصیدن ،تغییر حالت میدهد و بالهایش را به شکل قلب میکند .
- آگهی-

محبوب ترین ها

پر بحث ترین ها