خانه برچسب ها جاذبه زمین

برچسب: جاذبه زمین

میدان مغناطیسی زمین در برابر بادهای خورشیدی

چگونه سیاره زمین در مقابل بادهای خورشیدی سوزان محافظت می شود؟

اگر بادهای خورشید ی به زمین می رسیدند محیط را برای حیات موجودات بسیار نامطلوب میکردند. میدان مغناطیسی بخشی از بادهای خورشیدی را به سمت فضا باز می گرداند.
چرخش زمین به دور خورشید

چرخش زمین: تجربه دیدنش و متوقف کردن زمان با هواپیمای نظامی پیشرفته

سیاره زمین از زمان خلقت در حال گردش بوده است.و ما نمی توانیم این چرخش را احساس کنیم .ولی این خلبان توانست با شکستن دیواره صوت و متوقف کردن زمان به این تجربه برسد.

مبارزه با جاذبه زمین با ساخت بلندترین برج انسانی

قدرت جاذبه زمین به این معنی است که وزنی که روی شانه های فرد قرار می گیرد ، غیرقابل تحمل است.در این کلیپ یک برج ۱۰ متری انسانی ساخته می شود و شاهد سقوط و زخمی شدن چندین مورد برج هستیم.
- آگهی-

محبوب ترین ها

پر بحث ترین ها