مار زنگی سمی توسط مار غیر سمی بلعیده شد! | فیلم

مار زنگی سمی قیافه شیطانی دارد. این مار هنگام خطر با تکان دادن دم صدایی ایجاد می‌کند که شباهت زیادی به صدای زنگ و زنگوله دارد و برای شکار مدتها می تواند در جائی ساکن و مخفی باشد. اما در مقابل شاه مار که سمی نیست و فقط قاتل مارها است و مار زنگی را می بلعد.

تصویربرداری سوپر اسلوموشن از سرعت شکار موش صحرائی در بیست دهم ثانیه توسط مار زنگی

مار زنگی Sidewinde rattlesnake

شن های داغ صحرا خانه قاتلی چنان مرگبار است که نامش برگرفته از یک موشک گرما یاب است.روح شیطانی و خشک خط وخال تپه های شنی Sidewinder مار زنگی نام دارد.همان موقع که موجودات به دنبال سایه برای سرپناه میگردند این قاتل شیطانی در گرمای جهنمی خورشید سر ظهر در جستجوی طعمه است.مارهای زنگی ای Sidewinder قیافه شیطانی دارند.حتی فلس های بالای چشم های آنها به صورت شاخ است.

مار زنگی rattlesnake
مار زنگی rattlesnake

این شاخ ها از چشمهایشان در برابر شن ها محافظت و به مار کمک میکند با برهم زدن رد به جا مانده از او روی تپه های شنی استتار کند.این مار ها مسلح به دندانهای نیش بلند و توخالی متصل به غده های سمی هستند به سمت طعمه خود خیز برمیدارند.

این شاخ ها از چشمهایشان در برابر شن ها محافظت و به مار کمک میکند با برهم زدن رد به جا مانده از او روی تپه های شنی استتار کند.این مار ها مسلح به دندانهای نیش بلند و توخالی متصل به غده های سمی هستند به سمت طعمه خود خیز برمیدارند.همه این چنینی در وجود آنها درونی شده است.

Sidewinder
مار زنگی

حتی پیش آمده انسانهای بی دقتی که با Sidewinder های مرده دست زده اند مورد گزیدگی آنها قرار گرفته اند.این مار به شدت سمی است .با اینکه به نظر عجیب می آید نحوه حرکت این نوع مارها نوع بینظیری از انطباق است.حرکت از پهلوی Sidewinder تماس بدن او را با سطح داغ کمی کم میکند.انرژی جانور را برای محیطی که هر کالری در آنجا ارزش طلا را دارد حفظ میکند.

از سمت شنها به طرف بوته ها میرود جائی که امکان حضور شکار زیاد است.آنها شکارچی های صبوری هستندکه بی صدا کمین میکنند.این موجود می تواند روزها بی حرکت در انتظار قربانی خود بماند.

دُم زنگوله ای مار زنگی

 اگر خوش شانس باشید ابتدا هشدار آنها را می شنوید.زنگونه از فلس های درهم فرو رفته و همپوشان تشکیل شده است.یک ماهیچه منحصر به فرد در انتهای دم این قسمت ها را ۲۰ بار در ثانیه به لرزش در میآورد تا صدای زنگ متمایزی را تولید کند که همه از آن وحشت داریم. به همین علت به مار زنگی یا زنگوله‌ای معروف گردیده‌است.

موش صحرائی

موش های صحرائی برای اینکه هدف سختی برای شکارچیان باشند،از جائی به جای دیگر پرش میکنند.طول عمر موش صحرائی نر تنها ۷۰۰روز است تازه در صورتی که در آرامش بمیرد.او به دنبال دانه های خوردنی زمین را میکند ولی وقتی ازسمت دیگیری این برآمدگی بیرون می آید،مستقیم به سمت مار زنگی Sidewinder میرود.

حمله مار به موش در یک بیستم ثانیه

در ابتدا به نظر میرسد با اولین حمله ،موش صدمه ای به او نرسیده ولی با استفاده از دوربین فوق آهسته آنچه دیده میشه حیرت انگیز است.این حمله مار ،مجموعه ای از واکنش های خودکار ماهیچه ای و استخوانی در یک بیستم ثانیه است.او نیش های فک بالائیش را عمود می کند و برای نفوذ هر چه بیشتر آنها را در میان بدن موش فرو میبرد.

حمله مار زنگی به موش
حمله مار زنگی به موش

به محض آنکه موش در اثر شدت ضربه از روی پاهایش پرت می شود یک انقباض ماهیچه ای سم مار را به او تزریق میکند.در صرف دو ضربان قلب دستگاه تنفسی موش کم کم از کار می افتد.زمانی که مار نیش هایش را آزاد میکند موش را در ترکیب سم خود به خاطر می سپارد.

بیشتر بخوانید
چالش مادر بَره های تازه متولد شده در برابر شکارچیان

حتی اگر شکار او به فرار کند ،مار می تواند همان بو را تعقیب کند .حتی در صورتی که با بوی دیگر جانوران جونده دیگر مواجه شود.ولی این موش جائی نمیرود چرا که شوکه شده است.چند ثانیه بعد تنفسش کاملا متوقف می شود.

آرواره های مار Sidewinder

آرواره های مفصل دار به مار اجازه می دهد موش را یک جا ببلعد و مجرای تنفسی قابل انبساط از خفه شدن مار جلوگیری میکند.خون و رطوبت بافتهای موش به مار اجازه میدهد حتی برای چندین روز از نظر مواد غذائی وآب تامین باشد.این واقعیت توضیح میدهد که مارهای Sidewinder چطور بدون نوشیدن حتی یک قطره آب در صحرا زنده میمانند.

چرا Sidewinder  منقرض نشده اند؟

جمعیت این مارها  در صحرا زیاد بوده و طول عمر متوسط آنها بیست سال است.طول عمر موشها تنها یک دهم آنها است.موش ماده به مدت دوسال زندگی میکند و هر ۳۰ روز یک بار تولید مثل میکند.در طول تنها یک ماه ،بچه موش ها کاملا بزرگ شده و بچه های خود را به دنیا خواهند آورد.چنین شرایطی برد برد است.

موش صحرائی
موش صحرائی

گونه او به بقا ادامه میدهد و شکارچیان موش های زیادی برای شکار دارند.موش مادر به دنبال دانه های خوردنی است.ولی ماره یکی از شکارچیان هستند که برای این موش های به این اندازه کمین میکنند.

حمله رتیل به موش صحرائی

شکارچی مرگ بار که بر روی چهار جفت پای بی صدا حرکت میکند.هر پا به دو پنجه جمع شدنی گربه سا منتهی میشود.پاهای او می تواند کوچکترین حرکات در اطرافش را شناسائی کند.روی پیشانی او به جای ۶چشم ۸چشم قرار دارد.چشم ها در دو گروه هستند.تقریبا نمای ۳۶۰ درجه به رتیل میدهد.

حمله رتیل به مار
حمله رتیل به مار

داخل سر او یک نیش زهر آگین قدرتمند قرار دارد و ماده ها از آن برای فرو کردن در هر چیزی از سوسک ها تا موش های صحرائی کوچک استفاده میکنند.موش در حالی که در سایه ها دنبال غذا میگردد متوجه رتیل نمی شود تا اینکه واقعا به او برخورد میکند.

رتیل موش را در چنگالهای گربه مانندش می گیرد ولی قبل اینکه نیش هایش را فرو کند موش فرا میکند.رتیل بعد شکست دور می شود.اما زمان با اوست.طول عمرش ۲۰ سال یا بیشتر است.

بلیعده شدن مار زنگی توسط شاه مار |فیلم

تقریبا تمام موجدات صحرا از مار زنگی وحشت دارند.این مار زنگی کاملا مسلح است .او دارای مردمک های بیضی شکل ،حفره هائی حساس به گرما یک سیستم زهرآگین مرگ بار و نیش های اضافه است تا در صورت شکستن آنها در بدن قربانی ، جایگزین شود.

در حال بارگذاری پخش کننده...

شاه مار  با ۲۰ متر طول و درخشان با نقش و نگار های شفاف .این مار از خودش سمی ندارد .اما حیله مرگ بار دیگری به کار میبرد.نیش های مار زنگی در صورتی که با نیروی کافی اثابت کند میتواند به آسانی kingsnake را بکشد.ولی سم او تاثیر کمی دارد.او توسط مجموعه ای پروتئین ها بدنش از سموم مختلف محافظت می شود.

زمان چندان به طول نمی انجامد .در یک چشم به هم زدن تمام می شود. King snake بدون اینکه گزیده شود به مار زنگی غلبه میکند.

شاه مار در برابر مار زنگی
شاه مار در برابر مار زنگی

راز او فقط از طریق لنز دوربینی با قابلیت ظبط بسیار آهسته آشکار میشود.

King snake یاشاه مار با استفاده از واکنش های فوق العاده اش حمله پیش گیرانه را به نمایش می گذارد.او فک های مار زنگی را بیش از اینکه فرصتی برای باز کردن پیدا کنند به هم چفت میکند. سپس مار زنگی را به مکانی مسطح می برد و برای قدم مخوف بعدی که قورت دادن او است بدنش را آماده میکند.

شاه مار ممکن است زیبا باشد ولی موجودی مرگ بار و اشتهائی به اندازه نهنگ باشد.او مار زنگی را در صورتی که هنوز زنده است می بلعد.بدن قوی او مار زنگی را در بر میگیرد.گاز گرفتن و نفس کشیدن را برای او غیر ممکن میکند.

مارها یکی از غذای مورد علاقه King snake هستند .چون مارها دست یا پا ندارند که مزاحم باشند و دیگر اینکه این مار زنگی به خوبی در معده این مار درست تا دم زنگ دارش جای میگیرد.

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید