شاهین چگونه میتواند یک طعمه در فاصله ۳کیلومتری را ببیند| فیلم

قدرت بینائی شاهین برای بقایش بسیار حیاتی است.قدرت دید این پرنده شکارچی از هر موجودی بیشتر است.فبل از اینکه طعمه متوجه این پرنده شکاری شود او میتواند هدف را ردیابی کند.

کلیپی از توانمندی تشخیص طعمه از فاصله ۳ کیلومتری

قدرت بینائی شاهین تا چه حد است؟

برای اینکه متوجه قدرت بینائی بشویم یک دستگاه جی پی اس تله متری به شاهین وصل میکنند که نشان دهد در چه فاصله ای پرواز میکند.به شاهین تعلیم داده شده که طعمه زرد روشنی را بگیرد.

قدرت بینائی شاهین
قدرت بینائی شاهین

آیا طعمه را پیدا میکند؟ طعمه یک کیلومتر از شاهین دورتر میبرند. مسیر مستقیم را انتخاب میکند .یعنی شاهین روی طعمه قفل کرده است.پیدا کردن طعمه در فاصله یک کیلومتر برای این پرنده راحت بود.

دیدن طعمه در ۳کیلومتری

قدرت بینائی شاهین دوبرابر عقاب است.ولی دیدن طعمه در ۳کیلومتری بسیار سخت است.در ۳ کیلومتری شاهین، طعمه را به بالا پرتاب میکند.به نظر میرسد این پرنده به مشکل خورده است.هنوز در اوج است و در آسمان می چرخد تا هدف را پیدا کند.روی خط مستقیم حرکت میکند.وطعمه را پیدا میکند.شاهین از فاصله سه کیلومتری طعمه به اندازه توپ تنیس را پیدا کرد.

جمجمه شاهین 50درصد
جمجمه شاهین ۵۰درصد

چگونه شاهین در ۳ کیلومتری طعمه ای با اندازه توپ را دید؟

آنها چشم های درشتی دارند و این قدرت بینائی را بالا میبرد.حداقل ۵۰ درصد جمجمه آنها را گرفته است.این مقدار برای انسان فقط ۵درصد است.لنز چشم تصاویر را روی شبکه می اندازد.شبکیه پر از سلول های به نام یافته مخروطی است که به نور حساس است.مهمترین بخش شبکیه گوده است که مسئول دقت بینائی است.

بیشتر بخوانید
پاندا :عدم تمایل به جفت گیری و تولید مثل برای همیشه در اختیار بودن گیاه بامبو
جمجمه انسان در برابر شاهین
جمجمه انسان در برابر شاهین

راز بینائی شاهین

آنها در هر چشم دو گوده دارند.اولی برای دیدن اجسام نزدیک است.و اینجا این پرنده با کمک قدرت بینائی دو چشمی با هر دو چشم می بیند.دومی هم برای اجسام دور است.حالا شاهین با بینائی تک چشمی با گوشه یک چشم نگاه میکند.

گوده چشم
گوده چشم

دیدن هدف در فاصله۳کیلومتری

شاهین سرش را برگردانده بود.انگار از درون تلسکوپ نگاه میکرد.بینائی قدرتمند شاهین در شکار مزیت بزرگی است.بینائی این موجود از هر جانور دیگری قوی تر است.قبل از آنکه طعمه بفهمد ،هدف را شناسائی کرده و با سرعت به سوی طعمه حرکت میکند.

مثلا از ۳کیلومتری کبوتر را می بیند ولی کبوتر تا وقتی شاهین به فاصله۷۵۰متری اش نرسیده نمی تواند این موجود تیزبین را ببیند.این تفاوت قدرت بینائی باعث ایجاد تفاوت زمانی میشود که برای شکار مهم است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید