یک ثانیه تعلل کبک باعث شکارش توسط شاهین تیزبین شد.

چشمهای شاهین هشت برابر چشم انسان تیز است .  از ارتفاع زیادی می تواند طعمه را تا شعاع ۳۰۰ متری تشخیص دهد..چشمهای تیز این پرنده شکاری روی موقعیت کبک در فاصله ۴۵ متری قفل شده و در نتیجه تعلل یک ثانیه باعث شکارش شد.این کلیپ مهیج با تصویر بردار سوپر اسلموشن ببینید.

دانلود کلییپ کامل به مدت ۳ دقیقه

شاهین سلطان آسمان صحرای سونورا

گروه مستند موقعیت های خاصی دارند . آنها با استفاده پیشرفته ترین تکنولوژی عکاسی ارتباط بین موجودات زنده را به صورت سریع تر، کندتر و نزدیک تر آشکار خواهند کرد . و زیبائی طبیعت را به تصویر خواهند کشید. زمان ، تقریبا برای تمام مخلوقات وحشی روی زمین ،با طلوع و غروب خورشید اندازه گیری می شود. از طلوع تا غروب ،خورشید الگو و آهنگ زندگی را در جنوب غربی آمریکا تعیین میکند.

حالا زیر آفتاب سوزان صحرا ، دوربین ها سرعت را از حالت طبیعی کمتر میکنند تا برای ما این امکان را فراهم آورند که حمله فوق العاده شکارچی بی نظیر صحرا را ببینید .

شکار کبک توسط شاهین
شکار کبک توسط شاهین

شاهین سلطان آسمان سرزمین های جنوب غربی است (صحرای سونورا ). با طلوع آفتاب بنظر این جانور تنها روز را سپری میکند. ولی در درونش ماشین کشتار بسیار دقیقی است . او به دنبال کوچکترین حرکتی چمنزار را زیرنظر دارد . او گرسنه است و هوس گوشت تازه ای دارد. ولی این خرگوش فعلا در امان است چون شاهین به دنبال شکار متفاوتی است.

شکار کبک توسط شاهین

چشمهای این پرنده شکاری هشت برابر چشم انسان تیز بین است . و از ارتفاع زیادی می تواند طعمه را تا شعاع ۳۰۰متری تشخیص دهد.این شاهین چنگالهائی به طول ۷ سانتی متر دارد . برای پرواز بالهای عظیمی به طول یک متر و بیست سانتی متر دارد و جهت تامین نیروی این بالها، ضربان قلب ۳ برابر می شود . چشمهای تیز او روی موقعیت کبک در فاصله ۴۵ متری قفل شده است.

بیشتر بخوانید
چگونه یوزپلنگ در ۳ ثانیه از سرعت صفر به ۱۰۰کیلومتر میرسد؟

برای فرار از دست شکارچی ، کبک خواهد توانست در عرض یک ثانیه با سرعت ۴۸ کیلومتر در ساعت، در آسمان به پرواز در بیاید. ولی امروز یک ثانیه دیر می جنبد .در صورتی که فیلم به صورت عادی گرفته شود، جزئیات حمله از چشم دور می ماند. ولی حالا با سرعت بسیار آهسته جزئیات آشکار می شود.

کبک موفق می شود بالهایش را باز کند ولی دیگر کار از کار گذشته ، در عوض بالهای شاهین او را محاصره می کند. در حالی که برای فرار تقلا میکند ، شاهین شُوش ها و قلب او را با پنجه هایش سوراخ میکند .

کبک
کبک

مانند شکارچیان برتر هر اکوسیستمی این شاهین ها در مقایسه با شکار خود،به دفعات کمتری غذا می خورند. پروتئین به دست آمده کبک بخت برگشته توان مورد نیاز شاهین را برای ۴ روز تامین میکند.پس از تقلای شکار و کشتار ، شاهین میتواند مدتی آرام بگیرد . موحوداتی که از مسیر او میگذرند فعلا و تا وقتی که دوباره گرسنه شوند در امان خواهند بود .

2 دیدگاه

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید