گردش زمین چگونه نقش حیاتی در تعریف هوای کل عالم ایفا میکند؟


گردش زمین :همه ما هر روز زندگی مان،در حال حرکت هستیم.حتی الان هم دارید این مطلب را می خوانید در حال حرکت در فضا با سرعت ۱۰۰کیلومتر هستیم.هر سال سیاره زمین به دور خورشید سفر میکند و ما نیز همراه سیاره زمین می رویم.بیش از ۳۶۵ روز طول میکشد تا زمین یک دور کامل به دور خورشید بچرخد .در آن مدت ۹۴۰ میلیون کیلومتر راه را طی میکند. اثر کوریولیسم تاثیر بسزائی در شکل دهی آب و هوائی دارد. 


اولین نشانه زمینی به دور خورشید

ابتدا حرکت را از جزیره آندویا در ساحل شمال غربی نروژ دنبال میکنیم. اوخر ماه می ، خورشید طلوع کرده و تا تاریخ ۲۴جولای دیگر غروب نکرده است و به این پدیده خورشید نیمه شب می گویند.خورشید در ۹ هفته گذشته در قوسی بالای افق مرتب بالا می آید و بعد پائین میرود اما هرگز زیر خط افق نمیرود.

در امروز که ۲۴ جولای است این روند تغییر میکند و برای اولین بار بعد از ۶۴ روز کاملا به زیر افق غروب میکند.خورشید نیمه شب به خاطر حالت خاص چرخش زمین پدید می آید. در حین حرکتش به دور خورشید کره زمین به صورت ایستاده نمی چرخد، بلکه زمین حول محوری می چرخد که بیش از ۲۳ درجه کج می باشد.

این یعنی در ماه ژوئن نیمکره شمالی با بیشترین سطح خود رو به خورشید قرار میگیرد.بنابراین علارقم گردش زمین تمام زمین های شمال مدار قطبی در تمام طول روز و تمام طول شب ها زیر تابش نور خورشید قرار میگیرد.اما با سپری شدن سال نیمکره شمالی شروع به دور شدن از خورشید میکند و دوره تاریکی به تدریجی به قطب برمیگردد.

گردش زمین به دور خورشید
چرخش زمین به دور خورشید

در این نقطه نروژ شب طولانی تر خواهد شد و تا پایان دسامبر جزیر آندویا به طور پیوسته تاریک خواهد بود.این بخاطر این است که نیمکره شمالی دیگر به صورت مستقیم رو به خورشید نیست .ناحیه ای که نور ۲۴ ساعته خورشید را تجربه میکرد حالا کوچک شده است.آندویا اکنون در مکان نادرستی از این خط قرار گرفته است.

فرار رسیدن شب قطب نماد مهیج از تغییر فصلی است که  از ماه ژولای تا دسامبر دنبالش مکنیم.چرخه غروب و طلوع خورشید همچنین یادآور آن است که زمین فقط به دور خورشید نمیگردد بلکه حول محور خود می چرخد.هر ۲۴ ساعت زمین یک دور کامل به دور خود می چرخد و با اینکار روز جای خود را به شب و بالعکس ۳۶۵ بار در سال میدهد.

اما گردش زمین به دور خود چیزهای بیشتری را به جز شب و روز پدید می آورد. این گردش زمین باعث خلق حیرت آور ترین پدیده های روی زمین می شود.

تاثیر گردش زمین بر جو زمین

چرخش زمین تاثیر حیاتی برای جو زمین دارد. برای پی بردن به اینکه چرا این چرخش زمین  تا این حد مهم است از یک بالن که با گاز هلیوم پر شده به جو زمین می رویم. (گاز هلیوم از هوای که اطراف ما است ، سبک تر است برای همین وقتی پر می شود در هوا شناور می شود و به آسمان بطرف جو بالا میرود) برای رد گیری مسیر حرکتش یک فرستنده جی پی اس به آن وصل شده و چهار دوربین هر چیزی که بالن می بیند ،ثبت خواهد کرد.

سفر این بالن نشان خواهد داد که چرا گردش زمین چنین تاثیر مهمی بر جو رمین دارد.

برای شروع بالن به صورت مستقیم بالا می رود.چون جو، همرا زمین می چرخد.ولی بعد بالن شروع به منحرف شدن به یک سمت میکند.با اینکه جو همراه زمین می چرخد اما جو به طور کامل به سطح زمین نچسبیده است.در واقع جو یک سیال است که میتواند با سرعت های مختلف در جهات مختلف حرکت کند.

بالن به ارتفاع ۲۰هزار متری که دوبرابر ارتفاع هواپیمای مسافربری است، میرسد.فشار هوا در این ارتفاع خیلی کم است. ۹۵ درصد جو در زیر ارتفاعی است که الان بالن در آن قرار دارد.چون فشار هوا در آنجا خیلی کم است ،بالن در آنجا تقریبا ۳ برابر اندازه اولش منبسط می شود که این مقدار خیلی بیشتر از آستانه تحمل بالن است.

نرکیدن بالن و سقوط آن با سرعت ۱۶۰۰کیلومتر به سمت زمین

از میان جو به سمت زمین باز میگردد سرعت بالن منفجر شده به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.تصاویر ضبط شده جو زمین را نشان میدهد.که یک خط آبی می باشد.جو لایه نازکی از هوا است که همرا زمین می چرخد.جو همچنین مملو از جریاناتی در حال حرکتی است که به شکل گیری آب و هوا کمک میکند.

وضع جو انسان را وسوسه میکند که این جریانات را اتفاقی و بی نظم بپندارد، اما آنها این چنین نیستند.آنها به صورت الگوهای مشخص و معین سازمان یافته اند.این شیوه ای که الگو ها با آن سازمان می یابند به وسیله چرخش زمین به دور خود کنترل می شود.

جاده ای که دقیقا روی خط استوا قرار دارد و جهت آن به طرف شرق است.وقتی در این جاده با سرعت زیادی رانندگی کنید کیلومتر شمار سرعت کمتری را نشان میدهد.سطح زمین وقتی به دور خورشید می گردد ، به دور خود در فضا در حال چرخش است.جائی که بیشترین سرعت را در خود دارد استوا است.

این جاده با سرعت بیش از ۱۶۰۰کیلومتر در ساعت در خودش می چرخد و از آنجا که اگر راننده ای  به سمت شرق حرکت کند و دقیقا همجهت چرخش زمین است. پس سرعتش بیش از انچه که کیلومتر شمار نشان میدهد است و سرعت بیشتر از ۱۶۰۰کیلومتر بر ساعت است.

زمین در استوا بیشترین سرعت را دارد. زیرا آنجا،جائی است که زمین بیشترین محیط را دارد.پس زمین در یک روز بیشترین مسافت را برای پیمودن در اینجا دارد.اما به این معنی است که هر چه شما بیشتر از استوا فاصله بگیرید ،سرعت چرخش شما کند تر می شود تا اینکه اگر بر روی قطب ها بایستید ابدا حرکتی نخواهد داشت و فقط به صورت ۲۴ ساعته به آرامی حول محور خود در جا می چرخید.

این سرعت های متفاوت یک نیروی جوی خلق میکند که اهمیت جهانی دارد.شما کارکرد آن را دریک مقطعی خیلی خاص از سال در حالی که به شکل گیری مخرب ترین رویداد آب و هوای این سیاره کمک میکند می توانید ببینید.

تاثیر گردش زمین بر کنترل آب و هوا

اکنون اوائل سپتامبر است ،گرچه تابستان به انتها رسیده اما در نیم کره شمالی زهر گزنده ای به همراه خود دارد.زیرا این زمان فصل طوفان ها است.شکل گیری و پیشرفت یک طوفان مثال جالبی است از اینکه چگونه چرخش زمین آب و هوا را کنترل میکند؟

شیوه تشکیل طوفان این است که آب گرم اقیانوس ،هوای بالای خودش را گرم میکند و وقتی هوا گرم می شود ،منبسط شده و بالا میرود.وقتی هوای گرم بالا میرود فشار کاهش می یابد و هوای مرطوب  بیشتری را به درون مکیده و بادهای نیرومند خلق می کند.اما برای خلق یک طوفان ،یک ماده افزونی نهائی لازم است.

اکنون همه چیز باید شروع به چرخش نماید و این چرخش با چرخش زمین به وجود می آید.در دریا ،نیت ابرهای چرخنده و چرخشی را که مشخصه یک طوفان است را دارد.اما به طرز ناامید کننده ای طوفان نیت شروع به از دست دادن قدرت خود میکند و قبل از رسیدن به خشکی بادها فروکش میکند.

اثر کوریولیسم

در عوض فصل طوفان خیز سال ۲۰۱۱ به خاطر یک طوفان متفاوت مشهور می گردد.طوفان آیرین به طرز غیرمعمول برای یک طوفان ،این طوفان تمام ساحل شرقی ایالت متحده را طی کرد، تا در بخش های از شهر نیویورک سیل به راه بیاندازد.

جریان قدرتمند چرخش بادها در درون یک طوفان با چرخش زمین و از طریق پدیده معروف به اثر کوریولیس (یک شبه نیرو است که باعث انحراف اجسام در حال حرکت به بیرون از راستای خط راست، از دید یک ناظر درون یک دستگاه مرجع چرخان است)که اثر حاصل از گردش زمین است ،تولید می شود.در نیمکره جنوبی این اثر معکوس است و بادها به سمت چپ منحرف میگردند.

یک طوفان عملکرد اثر کوریولیسم را نشان میدهد.بادها به طرف داخل به سمت نقطه کم فشاری که در مرکز طوفان است کشیده می شود.اما وقتی به طرف مرکز میرود اثر کرویولیس باعث می شود به طرف راست بچرخد.این چرخش بادی را که مشخصه طوفان ها است ، به وجود می آورد.بعلاوه به این معنا است که باد هرگز به مرکز طوفان نمیرسد.بنابراین چشم طوفان آرام باقی می ماند.

چگونگی عملکرد اثر کوریولیسم

نحوه عملکرد اثر کوریولیسم با یک توپ و چرخ فلک

فرض کنیم چرخ فلک ،نیم کره شمالی است و وسط آن قطب شمال می باشد.وقتی توپ را مستقیم پرتاب کنیم ، توب در یک خط راست پیش می رود.اما ما در یک دنیای در حال چرخش زندگی میکنیم.حالا فرض کنیم سیاره که همان چرخ فلک است را به چرخش در بیاوریم .و چرخ فلک را در جهت عقربه های ساعت درست مانند نیم کره شمالی می چرخانیم.

وقتی چرخ فلک (سیاره)در حال چرخش است و توپ را پرتاب کنیم،توپ به سمت راست منحرف میشود.این توپ حکم بادهای روی زمین را دارد و وقتی باد در نیم کره شمالی بوزد ،همیشه به سمت راست منحرف میشود.در نیمکره جنوبی این اثر معکوس است و بادها به سمت چپ منحرف میگردند.کل اثر کوریولیسم همین است.

چگونه اثر کرویولیسم آب و هوای گوناگونی را به وجود می آورد؟

یک طوفان عملکرد اثر کوریولیسم را نشان میدهد.بادها به طرف داخل به سمت نقطه کم فشاری که در مرکز طوفان است کشیده می شود.اما وقتی به طرف مرکز میرود اثر کرویولیس باعث می شود به طرف راست بچرخد.این چرخش بادی را که مشخصه طوفان ها است ، به وجود می آورد.بعلاوه به این معنا است که باد هرگز به مرکز طوفان نمیرسد.بنابراین چشم طوفان آرام باقی می ماند.

اثر کوریولیسم  نتیجه مستقیم گردش زمین است.اما این اثر کارهای بسیار فراتر از چرخش در آوردن طوفان انجام میدهد.این اثر مسئول الگو های آب و هوا ما در مقیاس  جهانی است.وقتی به زمین نگاه میکنید ،میتوانید یک سری نوارهای کاملا آشکار برف ها ،جنگل ها ،بیابان ها و …را ببینید.هر نوار معرف ناحیه آب و هوائی بسیار متفاوتی است که هریک شرایط آب و هوائی خاص خود را دارند.این نواحی عمده آب و هوائی بر اثر گردش زمین و تاثیر اثرکرویولیسم به وجود آمده است.

نقش استوا در سامانه آب و هوائی زمین

در استوا در ارتفاعات اکوادور اواخر سپتامبر هزار سال قبل پیشروی خورشید را جشن می گرفتند.در اینجا یک دید ۳۶۰ درجه به آسمان دارد که می شد طلوع و غروب خورشید را نگاه کرد.

در ظهر ۲۳ سپتامبر نقطه اعتدال پائیزی یا نقطه اعتدال شب روز رخ میدهد.در روز اعتدالین (نام دو نقطه مشترک بین استوای سماوی ودایرﺓالبروج .در این دو نقطه طول شب با طول روز در تمام نقاط زمین برابر است)، خورشید نیمروزی به دلیل کج بودن زمین دقیقا بالای سر استوا است.بعد از این اعتدالین در ماه سپتامبر مسیر خورشید نمیروزی به سمت جنوب میرود تا ماه دسامپر از همان مسیر برای اعتدالین بعدی به استوا برمیگردد.

بیشتر بخوانید
چرا به ماه نیاز داریم؟اگر از موقعیت فعلیش دور یا نزدیکتر بود چه می شد؟

سپس به نیمکره شمالی می آید تا تابستان را برای ما به ارمغان بیاورد.این یعنی در طول سال نواحی استوائی بیش از هرجای دیگری گرمای خورشید را حس میکنند و این تاثیر قالب بر روی آب و هوا دارد.

گرمای ناحیه استوائی موتور خانه آب و هوای زمین است.سامانه ای از بادها در اینجا شروع می شود که آب و هوا را بر کل سیاره تحمیل میکند.همه این به وسیله گردش زمین کنترل میشود.

حوزه آبگیر آمازون ۵.۵میلیون کیلومتر مربع جنگل بارانی است که از اکوادور تا برزیل ادامه دارد.اینجا قلب اولین ناحیه آب و هوائی است.نوار سبزی که در مرکز استوا واقع شده است.با همه گرمائی که در استوا متمرکز شده است.آنجا همچنان مرطوب  و پرآب است و عمده جنگلهای بارانی جهان در ناحیه استوائی می باشد.حدود ۲۰ هزار نوع درخت وجود دارد و در بین درختان هوا بسیار تاریک است.

هوای گرم همیشه بالا میرود و وقتی بالا می آید سرد می شود و بعد مقداری از آن تبدیل به باران میشود. اما مقداری از هوای گرم همچنان بالا می رود.این شروع یک سفر حماسی است ،سفری که تحت تاثیرکرویولیسم به راه می افتد و سپس به حرکت در می افتد تا نوار آب و هوائی عظیم بعدی را خلق نماید.

هوای گرم تا ارتفاع ۱۵ هزار متری در جو بالا میرود.این توده گرم هوای بالارونده سپس در حالی که سعی میکند ،شیب دمائی را  میان گرمای استوا و سرمای قطبها متعادل سازد به طرف قطبها کشیده می شود.اما هوا هرگز به قطبها نمیرسد،به جای آن به وسیله اثر کرویولیسم به سمت راست متمایل میشود.زمانی که به ۳۰درجه شمال استوا میرسد تقریبا موازی خط استوا درحال حرکت است.اما در آنجا نیز نمی ماند.

این هوا دومین نوار بزرگ آب و هوائی را خلق میکند که سیاره زمین را دور میزند.

تاثیر اثر کرویولیسم در تشکیل بیابان

بیابان سونورا در ایالت آریزونای ایالت متحده است.این بیابان تقریبا در ۳۰ درجه شمالی قرار دارد.در تابستان درجه هوا به ۵۰ درجه می رسد و به طرز وحشتناکی گرم است.در زمستان از گرمای آن کاسته میشود.بنابراین این گرما نیست که یک بیابان را تعریف میکند.عدم وجود آب است که گرما را به وجود می آرود.میزان بارش سالیانه در بیابان سونورا میتواند فقط ۸ سانتی متر باشد.علت آنکه در این بیابان زیاد باران نمی بارد اینست که هوا بیشتر رطوبت خود را در استوا جا گذاشته است.

علت وجود بیابان سونورا آن است که اثر کرویولیسم بادهائی را که از استوا شروع شده اند را منحرف میکند.فقط بیابان سونورا نیست که در آن اتفاق رخ میدهد.اثر کرویولیسم کمک میکند در سرتاسر دنیا در این عرض جغرافیائی بیابان ها شکل بگیرند.بیابان تار در هندوستان،صحرای عربستان و کشور صحرا، همه اینها براثر نزول هوای خشکی شکل گرفته است که منشا خیزش آنها در نزدیکی استوا بوده است.

بادهای موافق

وقتی بادهای موافق به استوا برمیگردند یک دایره کامل را می سازند.الگوی باد حاصله سلول چرخشی نامیده میشود.اما در استوا همین سلول چرخشی وجود ندارد.این الگو تکرار می شود به طوریکه در مجموع سه سلول چرخشی در هر نیمکره وجود خواهد داشته که روی هم شش سلول  می شوند.

در هر سلول هوا بالا میرود و بعد بوسیله اثر کرویولیسم منحرف شده تا جائی که سرد شده ، فرو می ریزد و دوباره به سطح باز میگردد. چرخش زمین جو، را سازماندهی میکند .هوای بینظیر را خلق می نماید و سامانه های آب و هوائی عظیمی را به وجود می آورد.

تاثیر کرویولیسم بر اقیانوس ها

چگونه اثر کریولیسم ،اقیانوس و حیاتی که وابسته به آن است را تغییر میدهد؟

پلیکانها ،پنگوئن های هومبولت،قره غازها همگی به خاطر یک چیز در اقیانوس آرام جمع شده اند.اقیانوس ارام پناهگاه غنی ترین شکارگاه جهان است.کمتر از یک درصد اقیانوس های این سیاره ،۲۰%از کل شکارهای ماهی را تامین میکنند.همه اینها به خاطر اثر مستقیم چرخش زمین به دور خود در اینجا هستند. به خاطر وجود یک جریان آبی مغزی و غنی است که این همه ماهی اینجا وجود دارد.


این مطلب را هم ببینید : چگونه سیاره زمین در مقابل بادهای خورشیدی سوزان محافظت می شود؟


جریانی که دقیقا در طول ساحل غربی آمریکای جنوبی جریان پیدا میکند.نام این جریان با اسم پنگوئن ها یکی است.این جریان نامش جریان هومبولت یا جریان آب سرد نامیده می شود.زمانی که اثر کریولیسم بادها را منحرف میکند ،جریانات سطحی اقیانوس  را منحرف می نماید.

این اثر جریانات آب را در نیمکره شمالی به سمت راست می چرخاند و یک مارپیج در جهت عقربه های ساعت به وجود می آورد.در نیمکره جنوبی،آبها را به سمت چپ چرخانده و مارپیچی در جهت خلاف عقربه های ساعت شکل میدهد.این مارپیچ ها را حلقه می نامند.این آب سرد به وسیله حلقه جنوبی اقیانوس آرام به کنار ساحل رانده میشود.این جریان آب مواد مغزی را از اعماق به سطح می آورد و بزرگترین ناحیه ماهیگیری زمین را تامین میکند و به دنبال آن تعداد زیادی از پرندگان را به اقیانوس آرام میکشد.

این جریان چرخنده آب پدیده ای است که در سرتاسر دنیا تکرار می شود.مشابه همین جریانات در اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی و اقیانوس هند وجود دارد. چرخش زمین الگوهای چرخشی در مقیاس عظیم هم در اقیانوس هم در جو خلق میکند.همین الگوها هستند که هوا را تعریف کرده وگردش اقیانوس ها را در کل سیاره کنترل میکنند.

تاثیر چرخش زمین در جزر و مد

اما چرخش زمین اثر دیگری بر روی اقیانوس ها دارد.اثری که در اوائل پائیز به اوج خود می رسد.جزر و مد همان چیزی است که خطوط ساحلی ما را بی اندازه مهیج می کنند.ماه باعث به وجود آمدن جزر و مد می شود.چرخه جزر و مد ها به این دلیل رخ میدهد که جاذبه ماه اقیانوس را می کشد.موجی از آب به وجود می آورد که از سوی زمین به سمت ماه کشیده می شود.

این چرخش زمین است که مسئول چرخه روزانه جزر و مد است.درحالی که زمین در زیر ماه می چرخد ، در زیر آن موج های جزر و مدی هم در حال چرخش است .و وقتی آب به خشکی می خورد ،جزر و مد به وجود می آید.

بزرگترین جزر و مد در خلیج فاندی کانادا

خلیج فاندی در ساحل شرقی کانادا در اوج مد گستره ای وسیعی از آب را شکل میدهد.اما در هنگام جز تمام آب می رود .از نقطه اوج مد تا جزایر ۵ کیلومتر راه است.در اوج خود آب در حدود ۱۰ متر در دقیقه پیشروی میکند.وقتی مد باز می گردد ۱۱۵ میلیارد تن آب به درون خلیج به جریان می یابد.خلیج فاندی به خاطر شکلش بزرگترین جزرومدهای جهان را دارد.آب از طریق یک کانالی که به صورت یک قیف به تدریج باریک میشود،جریان می یابد.

دلیل اینکه چرا در اواخر سپتامبر جزرومدها در بزرگترین حد خود هستند به تعامل میان چرخش زمین و یک همراستائی مدارائی خیلی خاص بر میگردد. جزرومدهای بزرگ زمانی رخ می دهند که جاذبه ماه و خورشید دست به دست هم می دهند .اما در حوالی نقطه اعتدالین یک اتفاق ویژه رخ میدهد.

در این مقطع از سال هم ماه و هم خورشید درست مسیر خط استوار را طی میکند و زمانی که آنها از روی مرکز سیاره ما می گذرند ما دقیقا از وسط یک موج جزرومدی غول آسا می چرخیم که بزرگترین جزرومد های سال را به ما می دهند. در بریتانیا امواج جزرومدی سورن مثالی از این پدیده است.در آمازون امواج جزرومدی حتی بزرگتری دیده میشود.

اما بزرگترین آنها در جنوب شرقی چین روی میدهد.جائی که جمعیت به خاطر انداختن جان خود جمع می شوند تا ورود امواج جزرومدی را تماشا کنند.جزورمد های امروز بسیار تاثیرگذار هستند.اما درگذشته انها بسیار بزرگتر از امروز بودند.

مرجان ها بیانگر عمر زمین

در همه تپه های مرجانی جهان ثبت روزانه ای از یک وضعیت خیلی مهم از تاریخ سیاره زمین به صورت رمزی ثبت می شود.زیرا وقتی آنها اسکلت خارجی خود را می سازند، تپه مرجانی هر روز لایه خیلی نازک سنگ آهک را در سطح خود می گستراند که خیلی شبیه حلقه های درختان هستند.فقط به جای سالیانه این حلقه ها روزانه تشکیل می شوند.به طرز موثر مرجانها تعداد روزهای موجود در یک سال را ثبت میکنند.

روی یک قطعه مرجان امروزی ،نوارهای نارنجی روی آنها حلقه های سالیانه هستند و در بین آنها که تقریبا غیرقابل روئیت هستند ،۳۶۵ حلقه رشد وجود دارد.اما اگر به یک مرجان خیلی قدیمی تر نگاه کنید داستان متفاوت تری را بازگو میکئد که نشان می دهد حیات در زمان ۴۰۰ میلیون سال قبل چه شکلی داشته است.


این مطلب را هم ببینید : چگونه با هزینه کم به فضا سفر کنیم


درست مانند مرجان های امروزی ، روی مرجان قدیمی حلقه هائی وجود دارد.آنچه واقعا مایه شگفتی است که اگر این حلقه های رشد را بشمارید به عدد ۴۱۰ خواهید رسید.۴۰۰ میلیون سال پیش یک سال ۳۶۵ روز نبوده است بلکه ۴۱۰ روز بوده است و طول روزها ۲۱ ساعت بود.برای اینکه این اتفاق بیافتد،زمین باید سریعتر می چرخید.

چرا زمین در ۴۰۰میلیون سال پیش سریعتر می چرخید؟

۴.۵میلیارد سال پیش سیاره زمین مورد اصابت سیاره دیگر قرار گرفت.خورده ریزه های این برخورد ماه را به وجود آورد که بسیار نزدیکتر از آنچه که هست بوده است و باعث شد زمین سریعتر به دور خود بچرخد.وقتی اولین اقیانوس شکل گرفت ،آن ترکیب یعنی نزدیکی ماه و چرخش سریعتر زمین به این معنی بود که جزرومد ها خیلی ساده، بسیار عظیم خواهند بود.به جای این جزرومدهای کوچیک که امروز داریم،امواج بسیار غول آسا چند متری داشتیم که در سرتاسر جهان به سواحل می کوبیدند.

اما وقتی جاذبه ماه این امواج غول آسا را می کشید ،مانند یک ترمز عمل میکرد و به تدریج این کار سرعت چرخش زمین را کندتر میکرد.کم شدن سرعت چرخش زمین به معنی این است که ماه به تدریج از زمین دور میشود.وقتی ماه از زمین دورتر شد کشش جاذبه اش بر امواج کاهش یافت و امواج کوتاهتر شد.

امروز گردش زمین در حال کند شدن است و روزهای ما همچنان بلند بلندتر می شود.

گردش زمین تاثیر ویژه و قدرتمند بر آب و هوا

زمستان بریتانیا آشکارا غیرقابل پیشبینی است. بعضی وقت ها سرد و خشک،بعضی اوقات معتدل و مرطوب است.این غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه چرخش زمین است.عامل کلیدی موقعیت بریتانیا است.بریتانیا در زیر مرز میان دو سلول آب و هوائی زمین قرار گرفته است.این یعنی بالای بریتانیا نبرد میان دو هوای مختلف در جریان است.

در دسامبر ۲۰۱۱ این نبرد در عمل به چشم دیده شد.زمانی که هوای سرد و گرم تلاش میکردند تا برتری خود را در بالا به اثبات برسانند ،یک سلسله از طوفان های متوالی کشور بریتانیا را در هم کوبید.اما یک عامل دیگر نیز وجود دارد که بر خروجی این نبرد،جدال میان هوای گرم و سرد تاثیر میگذارد.

مرز میان سلول ها میتواند حرکت نماید.این جابجائی میتواند ناشی از تاثیر پدیده ای باشد که درست در میان مرز دو سلول رخ می دهد .این پدیده خود محصول گردش زمین است.درست در مرز در دل آسمان ،در ارتفاع تقریبا ۱۰ کیلومتری بادی می وزد.این باد میتواند در سرعت ۴۵۰کیلومتر در ساعت حرکت کند.این باد دور تا دور سیاره می چرخد که به آن تند باد می گویند.

تند باد بسیار مهم است.زیرا بر مرز میان دو سلول وسپس میان هوای سرد و شمال ،و هوای گرم جنوبی اثر می گذارد.اهمیت این موضوع را با نگاه کردن به هوای ۲۰۱۰ بریتانیا نظاره کنید.تمام این کشور در زیر برف و یخ می لرزید.این سردترین زمستان در تاریخ این کشور بود.دلیلشاین بود جریان تند باد پیچشی را در خود رشد داده بود.در روی اقیانوس اطلس این جریان بیشتر به سمت شمال به نزدیکی قطب شمال رفت.سپس به سمت پائین به روی بریتاینا آمد .

این به طور موقت مرز میان دو سلول را تغییر داد و هوای سرد قطبی را به همه جای کشور آورد.از بخت بد پیش بینی هواشناسی،پیشبینی تند باد بسیار دشوار است. گردش زمین باعث می شود هوای بریتانیا به طرز غیرمعمولی ،غیرقابل پیشبینی باشد و پیشبینی آن بسیار دشوار است.

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید