قدرت مافوق بشری :فرو بردن مته به داخل سر و جلوگیری از بلند شدن دو هواپیما

همه ما آرزو می‌کنیم که کاش دارای نیروی مافوق بشری بودیم و به کمک آن‌ها زندگی راحت‌تری داشتیم. تصور کنید به کمک این نیروها زندگی‌مان چقدر متفاوت بود. چه پیر باشید چه جوان، به‌هرحال به کمک این نیروها زندگی بهتری می‌داشتید.در ادامه به معرفی افرادی می پردازیم که فراتر از انسان هستند.فردی در مالزی با کمک نیروی جی مته فلزی را در سر خود فرود می برد و همچنین در آمریک چاد نترلند از تیک آف کردن دو هواپیمای یازده تی به مدت ۳۰ ثانیه جلوگیری میکند.

فراتر از انسان و نیروی مافوق بشری
فراتر از انسان و نیروی مافوق بشری

نیروی ما فوق بشری :بدنی شبیه فولاد|فیلم

در معبدی در کوآلالامپور، راهب شائولین، هو کی‌ یانگ با زدن فولاد به سر خود و قرار دادن گلویش در معرض چند نیزه، بدن شکست‌ ناپذیر خود را به نمایش می‌گذارد.  راهبان فسانه ای شائولین گفته شده به مدت ۱۵۰۰سال این راهبان یک انرژی نامریی به نام QI دارند که توانائ های باور نکردنی به آنها می دهد.اما یکی از به نام HU QJONGآنها قدرت QI را به سطح دیوانه واری رسانده است و شکست ناپذیر است.

HU QJONG می گوید تمرین کردن و انتقال دادن نیروی چی به قسمتی مناسبی  از بدن و هر چه بیشتر ضربه زدن به بدن تا وقتی که آنقدر قوی بشود که انگار یک زره فولادی پوشیدم من را شکست ناپذیر میکند.او برای اولین نمایش شائولین خود قرار اسست یک میله فولادی را فقط با استفاده از جمجمه اش خم کند.اول بدنش را آماده میکند.

قدرت مافوق بشری
قدرت مافوق بشری

نمایش بعدی او خطرناک تر است و سبک شائولین نام دارد.راهبان همیشه به خاطر مهارتشان در کار با اسلحه بخصوص نیزه مشهور هستند.اما   HU QJONGقرار است کل وزنش را روی سه سر نیزه سنتی بدهد و یک بلوک ۵۰ کیلوگرمی روی پشت آن قرار میگیرد که با یک پوگ روی آن کوبیده می شود.یک اشتباه کوچک باعث می شود نای آن را پاره کند.

تحمل کشنده یک مته برقی به زیر گردن|فیلم

برای اینکه متوجه بشوند که واقعا این کار را انجام میدهند مولدهای فشار را روی دسته مته برقی می گذارند تا مقدار نیروی وارده بر حسب کیلوگرم بر سانتی مترمربع را ثبت کند.کاری که HU QJONG انجام می دهد قرار دادن مته برقی روی بدنش بی نهایت خطرناک است.این کار برای فرد عادی باعث جراحت شدید یا مرگش می شود.

مافوق بشری
نیروی مافوق بشری

کاملا مته را فشار میدهد و حتی از لایه پوست اولش هم گذشت.عملا سر مته با نیروی ۵۰ کیلو گرم به گردنش فشار وارد میکرد.داده های متصل شده به مته نشان می دهند که فشار وارده به این راهب ۱۰۰کیلو بوده است.مانند اینکه یک بوکس باز سنگین وزن پشت مته برقی وایستاده باشد.که این برای سوراخ کردن فولاد کافی است.

در حال بارگذاری پخش کننده...

بعد از انجام این کار داده های نشان می دهند فشاری تا حدود ۱۴ کیلوگرم بر سانتی مترمربع بر سر این راهب وارد شده است.توضیح اینکه یک فردی مثل HU QJONG می تواند چنین فشاری به سرش را وارد کند مشکل است.به نظر می رسد راهبان شائولی راز مهارکردن نیروی چی را برای انجام کارهای ابر انسانی پیدا کرده اند.و HU QJONG مدرک زنده ای است که نشان میدهد که آنها واقعا بدنشان را می توانند شکست ناپذیر کنند.

مهار کردن نیروی مافوق بشری (ابر نگهدارنده)|فیلم

چاد بخاطر حرکات قدرتی اش ۱۰ رکورد جهانی ثبت کرده است.اما ادعا میکند وقتی پای دستهاش در میان باشد او عملا هیچ حدی ندارد.

یک ماشین ۴۲۰ اسب بخاری را که در بیشترین شتاب و سرعتش است را با دستهای خالی و بدون محافظ مهار میکند.کاری که به نظر نمونه ای از حد نهایت قدرت دست انسان است را انجام داد.

به نظر میرسد که این کار یک نوع حرکت نمایشی است چون قبلا اتومبیل های دیده شده بدون اینکه کسی آنها را نگه دارد از لاستیک هایشان دود بلند می شود.ولی کاملا واقعی بود.

 

اندازه گیری نیروی فوق بشری دست|فیلم

برای آزمایش نیروی قوی دست chand او را به یک آزمایشگاه در nevel  بردند و با پرفوسور بیو مکانیک بردند که این پرفورسور آزمائیشهائی برای بررسی قدرت دستها و اعضلات چاند هنگام انجام حرکات قدرتی او که رکورد جهانی د ارد انجام بدهد.

برای تعیین قدرت دستها از نیرو سنج تعیین قدرت دست می کنند.همزمان که در حال فشار دادن هست اندازه گرفته می شود که عضلاتش چقدر فعال هستند.با استفاده از نیرو سنج،تعیین نیروی دست را متوجه می شوند.به مدت ۵ ثانبه نیرو سنج را فشار میدهد.نتیجه نشان میدهد که ۴۹کیلوگرم فشار وارد شده است و تا ۱۵ کیلوگرم بالاتر از حد متوسط است که خودش تاثیرگذار است.

این آزمایش نشان میدهد چاد دست فوق بشری ندارد و نظر خودش این است که چون چالش واقعی نداشته است که بر آن غلبه کند.

حال میخوادهد وقتی در حال انجام حرکات فوق بشری است قدرت دست آن را اندازه بگیرند. او به خاطر پاره کردن ده بسته کارت بازی در ۶ ثانیه رکورد جهانی دارد.همچنین تنها ۳ فرد در جهان است که دسته ای از کارتها را در درازا پاره کند.

توانائی پاره کردن دسته کارت ها از درازا  واقعا قابل توجه است.نتایج نشان می دهند مفاصل انگشت ها بینهایت فعال هستند حتی فعالتر از زمانی که آزمایش قدرت دست را انجام داد. اما قدرتی که چاد دارد قابلیت حفظ نیرو روی مدت طولانی است که عملا در خیلی از رکوردهای جهانی چاد تاثیر پذیر بود.در واقه هر چه شرایط سخت تر بشود قدرت دست چاد بیشتر می شود.

هر کاری که می خواند انجام بدهد مانند خم کردن،شکستن یا نگه داشتن چیزی به تمرکزش بستگی دارد.

جلوگیری از تیک آف کردن دو هواپیما|فیلم

دو هواپیما که قرار است با تمام قدرت بلند شود.وزن هر کدام از هواپیما ها با باک پر حدود ۱۱ تن است.زنجیری که قرار است هواپیماها با آن نگهداری شود توسط دکتری طراحی شده است که تمرکز را روی دستان چاد قرار دهد .بیشتر از قدرت دستش استفاده میکند تا اینکه بخواهد انتهائی بدنش را درگیر کند.

در حال بارگذاری پخش کننده...

نیروی اعظیم ایجاد شده توسط این دو هواپیما در حدود ۲۲۰۰ نیوتن یا ۲۳۰ کیلوگرم برآورد شده است.بیش از ۵ برابر نیروئی که چاد در آزمایشگاه انجام داده بود.او ادعا میکند دلیلی که نتوانسته است نیرویش را نشان بدهد این است که به او هدف فوق بشری داده نشده بود.از او خواسته شد که به مدت ۳۰ ثانیه مانع بلند شدن هواپیما بشود.

نیوری مافوق بشری
نیوری مافوق بشری

چاد ندرلند با ترکیب تکنیک و قدرت خیلی زیاد به نتیجه ای به ظاهر غیرممکن دست پیدا کرد.

 

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید