قورباغه نری که صدای بلندش ماده ها را جلب میکند و هم خفاش را به سمتش هدایت میکند

دریاچه های موقتی جنگلی قورباغه های عاشق آب را جذب میکند ، بسیاری از اوقات جفت گیری آنها با کامل شدن ماه همزمان می شود.

صدای بلند قورباغه برای جلب توجه ماده

فیلم برداری در شب با کمک فن آوری دوربین دید در شب ، می توانیم تحرکات و رفتارهای حیواناتی که از توانائی دید در شب بهره می برند ، پی ببریم و از دیدن این قدرت خداوندی آنها حیرت زده بشویم . دریاچه های موقتی جنگلی قورباغه های عاشق آب را جذب میکند .بسیاری از اوقات جفت گیری آنها با کامل شدن ماه همزمان می شود. صدها قورباغه از گونه های متفاوت برای جفت گرد هم می آیند .

در حال بارگذاری پخش کننده...

قورباغه تُنگ گارای نر

قورباغه نر کوچک در اینجا یک مشکل بزرگی دارد .به ازای هر قورباغه ماده ، شش قورباغه نر حضور دارند ، که همگی میخواهند جلب توجه کنند و برای یافتن جفت باید صدای بلند تری از دیگر قورباغه ها داشته باشند ولی این کار خطرناک است!اینجا یک شکارچی ، قورباغه های تنگ گارا را شکار میکند ، این شکارچی طعمه را از ضدایش شناسائی میکند و هر چه صدا متمایز تر باشد تشخیص آن راحت تر است .بنابراین سکوت برای قورباغه ایمن ترین استراتژی است .

عمر کوتاه یک ساله

تنگ گاراها قورباغه ای هستند که فقط یک سال عمر میکنند ، و این شاید آخرین فرصتش برای تولید مثل باشد، و یک قورباغه ماده همین نزدیکی است و باید شانس خود را امتحان کند ولی فقط او نیست که میخواهد توجه ماده را بخود جلب کند ، همسایه نر دیگرش هم به دنبال جفت است .

بیشتر بخوانید
خفاش :پذیرفتن ریسک خُرد شدن با آرواره های تمساح برای رفع تشنگی

قورباغه نر کوچک باید صدای خود را پیدا کند ، این صداهای ممتد جنون آمیز هنوز موثر به نظر نمیرسد، باید سعی کند صدای هیجان انگیز تر بسازد ، به انتهای صدا یک لرزش اضافه میکند ولی قورباغه ماده هنوز تصمیم نگرفته و همچنان قورباغه نر دیگری به صدای خود اضافه میکند ، این یک مبارزه است و روش خطرناکی است .با حضور خفاش رقابت ساکت می شود .

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید